Dotaznik uplatnenia absolventov v2017

Vážený/á respondent/ka,

dovoľujeme si Vás láskavo požiadať o poskytnutie informácií o Vašich skúsenostiach. Vaše hodnotenie, podnety a návrhy budú pre nás veľmi cennou spätnou väzbou. Predpokladáme, že Vami vyplnený dotazník poukáže na problémy absolventov TU vo Zvolene s uplatňovaním sa a pomôže aj pri navrhovaní opatrení na zlepšenie kvality vzdelávania a tým aj na lepšie uplatňovanie našich absolventov v praxi.

Pri každej otázke, prosím, označte odpoveď, ktorá najlepšie vystihuje situáciu, v prípade nutnosti vyplnenia textu prosíme o stručný a výstižný text.

Dotazník je anonymný. Výsledky prieskumu budú uvedené na webovej stránke TU vo Zvolene.

Vopred Vám srdečne ďakujem za Váš čas venovaný vyplneniu dotazníka.

RNDr. Andrej Jankech, PhD.

prorektor pre pedagogickú prácu 

Uplatnenie absolventov Technickej univerzity vo Zvolene

1. Uveďte fakultu, na ktorej ste ukončili štúdium?

Lesnícka fakulta
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
univerzitné študijné programy

2. V ktorom roku ste ukončili svoje štúdium ?

2017
2016
2015
2014
2013 a skôr

3. Aký najvyšší stupeň vysokoškolského vzdelania ste dosiahli?

VŠ vzdelanie I.stupňa (Bc.)
VŠ vzdelanie II.stupňa (Ing./Mgr.art.)
VŠ vzdelanie III.stupňa (PhD./ArtD.)

4. Uveďte oblasť, v ktorej ste ukončili svoje štúdium.

lesníctvo
aplikovaná zoológia a poľovníctvo
drevárstvo
ekonómia a manažment
bezpečnostné služby
dizajn
ekológia (OVK, EOB)
environmentalistika (EI, EM)
strojárstvo, výrobná technika, priemyselné inžinierstvo, ekotechnika

5. Akého ste pohlavia ?

muž
žena

6. Pracujete v odbore, ktorý ste vyštudovali?

áno
nie
momentálne som nezamestnaný/á

7. Uplatňujete získané poznatky z vysokej školy v praxi?

áno
skôr áno
skôr nie
nie

8. Odhadnite, koľko percent získaných poznatkov na univerzite uplatňujete v praxi?

menej ako 25 %
26% - 50%
51% - 75%
viac ako 75%
neviem

9. Keby ste mali možnosť znova sa rozhodnúť, išli by ste študovať ten istý študijný program?

áno
skôr áno
skôr nie
nie

10. Poznatky ktorého/ktorých predmetov využívate v praxi?

11. Poznatky ktorého/ktorých predmetov najmenej využívate v praxi?

12. Z akej oblasti poznania by ste si potrebovali doplniť svoje poznatky na výkon terajšieho povolania?

13. Ako hodnotíte vedomosti a zručnosti, ktoré ste získali počas štúdia na univerzite?

som veľmi spokojný
som spokojný
som nespokojný
som veľmi nespokojný

14.V ktorom samosprávnom kraji žijete?

Bratislavský
Trnavský
Nitriansky
Trenčiansky
Banskobystrický
Žilinský
Prešovský
Košický
žijem v zahraničí

15. Ak ste (boli ste) zamestnaný/podnikateľ, koľko mesiacov trvalo, než ste si našli prácu?

ešte pred ukončením štúdia
hneď po ukončení štúdia
do 2 mesiacov od ukončenia štúdia
do 6 mesiacov od ukončenia štúdia
viac ako po 6 mesiacoch od ukončenia štúdia

16. Ak ste (boli ste) zamestnaný/podnikateľ, aký je (aký bol) Váš hrubý mesačný príjem?

menej ako 600€
600€ - 800€
801€ - 1000€
1001€ - 1200€
1201€ - 1400€
viac ako 1400€
nechcem uviesť

17.Ak ste (boli ste) zamestnaný/podnikateľ, v ktorom samosprávnom kraji pracujete (ste pracovali)?

Bratislavský
Trnavský
Nitriansky
Trenčiansky
Banskobystrický
Žilinský
Prešovský
Košický
pracujem v zahraničí

18. Ak ste (boli ste) zamestnaný/podnikateľ, v akom to je (bolo) pracovnom sektore?

verejný, štátny, vládny
podnikateľský
tretí sektor - mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neziskové fondy a pod.)

19. Ak ste (boli ste) zamestnaný/podnikateľ, aké je (bolo) Vaše pracovné zaradenie?

manuálna práca
práca v službách
práca vo finančnom sektore
administratívny pracovník
obchodný zástupca
vedúci pracovník
živnostník
práca z domu
konateľ spoločnosti
iné

20. Máte nejaký návrh, ktorý by pomohol zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania a prispel by k zvýšeniu uplatnenia absolventov TU vo Zvolene v praxi?Skoč na navigáciu

Dnes

Dnes je Sobota, 16. Decembra 2017.
Meniny má Albína, zajtra Kornélia.
Pošli pozdrav

Ponuka služieb

Anketa

Aké informácie hľadáte na našej web stránke?

Celkový počet hlasujúcich: 57733